Nocospray - nieuw - biologisch-desinfecteren-in-de-food - simpeldesinfecteren.nl

Nieuw: desinfecteren op afstand

Keurmerk Duurzaam Desinfecteren in de FoodSimpel Desinfecteren levert een nieuw, permanent te installeren desinfectiesysteem dat een productieruimte op gezette tijden geautomatiseerd desinfecteert.

Waar de desinfectieapparaten Nocospray en Nocomax ideaal zijn om van de ene productieruimte naar de andere te verplaatsen, kan dit nieuwe systeem één en dezelfde productieruimte automatisch desinfecteren. Dat gebeurt met een in de productieruimte permanent geïnstalleerd desinfectiesysteem (een gepatenteerde nozzle) dat vooraf slechts één keer ingesteld hoeft te worden. Zo kan de duurzame desinfectievloeistof Nocolyse Food bijvoorbeeld iedere nacht automatisch de ruimte worden ingeblazen; zonder tussenkomst van een medewerker. Bovendien is het systeem uitgerust met de nodige software voor controle via tracking and tracing.

Dit artikel is gepubliceerd in vakblad Voedingsindustrie.