Nocospray - nieuw - biologisch-desinfecteren-in-de-food - simpeldesinfecteren.nl

Droog de infectiedruk verlagen

Droog infectiedruk verlagen met Nocotech in VMTVMT: Droog de infectiedruk verlagen in je productruimte, daar draait het om bij dit desinfectieconcept. Met een droge damp van vrije radicalen op basis van waterstofperoxide, dat micro-organismes en virussen in de hele productieruimte van een voedingsmiddelenbedrijf reduceren. Van oorsprong komt het Nocospray-concept uit de medische industrie, waar het sinds 2005 wereldwijd wordt gebruikt. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaf in 2015 een toelating af voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Het Nocospray-concept van Simpel Desinfecteren is een geautomatiseerd en effectief desinfectiesysteem voor ruimtes en oppervlakken. Het is simpel in gebruik. De Nocospray-machine met gepatenteerde nozzles zet de Nocolyse Food-vloeistof, op basis van 7,9 % waterstofperoxide (H2O2), via een combinatie van snelheid en temperatuur om in een droge geïoniseerde damp (zie cover). Tijdens de diffusie ioniseren de uitgestoten deeltjes en degradeert het peroxie tot sterk oxiderende vrije radicalen (OH- ionen).

De desinfecterende werking is us niet te danken aan H2O2 als zodanig, maar aan de daarmee geproduceerde OH- radicalen. Die kunnen hun elektronen overbrengen naar het bacteriele membraan, waardoor de polariteit verandert en het micro-organisme implodeert. Zodra de radicalen hun elektron verliezen, ontstaan zuurstof (O2), water (H2O) en waterstof (H2).

Dit artikel is verschenen in VMT 2 van 16 februari 2018. Download hier het Artikel VMT 02-2018 om verder te lezen.